HURA! MATURA!

Opis forum

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2011-03-03 17:56:32

undecim

Administrator

Punktów :   

Metody analizy ekonomicznej - metoda kolejnych podstawień

Metoda porównań pozwala jedynie na określenie różnic (odchyleń) między porównanymi wielkościami. Do zbadania jakie czynniki miały wpływ na powstałe odchylenia i ustalenia wysokości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia badanego zjawiska, służy metoda kolejnych podstawień. W metodzie tej można wyróżnić dwie metody:

- metodę łańcuchowego podstawienia;
A = (a1 - a0) x b0 x c0
B = a1 x (b1 - b0) x c0
C = a1 x b1 x (c1 - c0)


- metodę różnicowego podstawienia, zwaną metodą różnicowania.
A = a1 x b0 x c0 - a0 x b0 x c0
B = a1 x b1 x c0 - a1 x b0 x c0
C = a1 x b1 x c1 - a1 x b1 x c0

Gdzie:
A - wpływ czynnika
a0 - czynnik w poprzednim okresie
a1 - czynnik w okresie badanym

Metody te służą do ustalania wysokości wpływu poszczególnych czynników na odchylenie badanego zjawiska. Suma wpływu czynników jest równa odchyleniu bezwzględnemu.

Zadanie 1
Na podstawie następujących danych ustal wpływ poszczególnych czynników na odchylenie kosztów zużycia materiałów.

                                |  Rok poprzedzający  |  Rok bieżący  |
----------------------------------------------------------------------
A - Produkcja            |             50 szt          |       60 szt      |
B - Zużycie materiału |                               |                      |
     na 1 szt.               |              5 kg          |        4 kg        |
C - Cena materiału     |                              |                      |
     za 1 kg                 |              6 zł           |        8 zł         |

Rozwiązanie:

1. Koszty zużycia materiałów:
- w roku poprzednim:
50 szt x 5 kg/szt x 6 zł/kg = 1500 zł
- w roku bieżącym:
60 szt x 4 kg/szt x 8 zł/kg = 1920 zł

2. Odchylenie bezwzględne:
1920 zł - 1500 zł = + 420 zł

3. Obliczanie wpływu poszczególnych czynników na badane zjawisko:
A = (60 - 50) x 5 x 6 = + 300 zł
B = 60 x (4-5) x 6 = - 360 zł
C = 60 x 4 x (8-6) = + 480 zł
Suma: 300 - 360 + 480 = 420 zł

Interpretacja:
A: Zmiana wielkości produkcji z 50 szt w roku ubiegłym, na 60 szt w roku bieżącym spowodowała wzrost kosztów zużycia materiałów o 300 zł.
B: Zmiana wielkości jednostkowego zużycia materiałów z 12 kg/szt w roku ubiegłym, na 10 kg/szt w roku bieżącym spowodowała zmniejszenie kosztów zużycia materiałów o 360 zł.
C: Zmiana wielkości cen materiałów z 6 zł/kg w roku ubiegłym, na 8 zł/kg w roku bieżącym spowodowała zwiększenie kosztów zużycia materiałów o 480 zł.

Zadanie 2
Przy produkcji wyrobu C według planu miało być zatrudnione 32 pracowników. Faktycznie  zatrudnienie wynosiło 30 robotników. Plan wydajności pracy na 1 robotnika wynosił 500 szt, faktycznie 540 szt. Oblicz wpływ zmiany zatrudnienia, wydajności  pracy na wykonanie planu produkcji wyr. C

Offline

 

#2 2011-03-03 18:35:30

Aurelka

Nowy użytkownik

Punktów :   

Re: Metody analizy ekonomicznej - metoda kolejnych podstawień

w drugim wzorze jest błąd bo ma być po minusie a1*b0*c0

Offline

 

#3 2011-03-03 19:01:18

undecim

Administrator

Punktów :   

Re: Metody analizy ekonomicznej - metoda kolejnych podstawień

thx zmienione

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
tatuaz opaska na reke co znaczy jak sprawdzic stan licznika golf 4 ryby pielęgnice rodzaje pyszczaki www.eti4.pun.pl zarobki podinspektora policji